Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor huwelijken:

 

  • Bij annulatie vanwege de klant, wordt gevraagd om 20% van het totaalbedrag te betalen. Bij annulatie, 6 maand voor het huwelijk, wordt gevraagd 50% van het totaalbedrag te betalen.

 

  • Bij annulatie of onmacht vanwege de fotograaf, worden de klanten zo snel mogelijk verwittigd en hebben volgende keuze: de fotograaf stelt indien mogelijk een vervanger voor. Het bestaande contract loopt gewoon verder. Indien geen volwaardige vervanger voor handen is, wordt het contract beëindigd en wordt het voorschot terugbetaald.

 

  • Er wordt een voorschot gevraagd van 30%, te betalen 14 dagen voor aanvang van de opdracht. De overige 70% is te betalen binnen de 8 dagen na de opdracht.

 

 

 

Algemene voorwaarden voor huwelijken en alle andere shoots:

 

Publicatie:

Foto's gemaakt door Sissy Segers Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals  website, blog en sociale media, nieuwsbrief, portfolio, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 

Eigen afdrukken:

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurawijkingen op afdrukken wanneer de afdrukken niet door de fotograaf werden geleverd.

 

Inkomgelden:

Mogelijke inkomgelden zijn te betalen door de klant.

 

Privacy:

Sissy Segers Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

 

Prijzen:

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Auteursrechten:

Een huwelijksreportage of een andere fotoshoot van Sissy Segers Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage of fotoshoot heeft de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

Het aantal foto's

Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag.

 

Aansprakelijkheid:

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 

Akkoord:

Door een fotoshoot of fotoreportage te boeken bij Sissy Segers Photography gaat u  akkoord met de algemene voorwaarden.